Spamed

Dokumenty do pobrania

2015-09-06 10:17:40

Wszystkich tych, którzy chcą dokonać wyboru lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej lub położnej w Centrum Medycznym "SPAMED" zapraszamy do pobrania i wypełnienia deklaracji.

Wypełnioną oraz podpisaną deklarację należy dostarczyć do naszej siedziby mieszczącej się przy ulicy Szkolnej 4.