Spamed

Centrum Medyczne “SPAMED”

2018-08-31 19:42:38

 

Nasza działalność to współpraca grupy ludzi - którzy wiele lat poświęcili zdobywaniu wiedzy

i doświadczenia zawodowego w różnych dziedzinach medycyny.  

Specjaliści pracujący w naszej placówce praktykowali w wiodących ośrodkach medycznych.

 

Doświadzczenie naszych lekarzy

oraz innowacyjny sprzęt są gwarancją skutecznego i szybkiego leczenia.

 

  Serdecznie zapraszamy na konsultacje

                                                             

                                                                                                       

 

KLAUZULA NFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE SPAMED
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Hanna Sobiechowska  - iod@spamed.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 4. odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ), ubezpieczyciele i laboratoria analityczne
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

***

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu jest CENTRUM MEDYCZNE SPAMED
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Hanna Sobiechowska - iod@spamed.com.pl
 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 4. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 5. zapisy z monitoringu  przechowywane będą do nadpisania ( ok 2 tygodni)
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego